Torsdag 28 maj 2020

Västerbottens Mellanbygd

Anders Persson, villaägare på Brännan i Robertsfors, får inte byta från tegeltak till tegelimiterande plåttak, enligt Robertsfors kommun som pekar på att Brännan numera är riksintresse för kulturmiljö, varför särskild hänsyn måste tas när man renoverar. Nu har han tagit strid mot kommunen genom att överklaga till länsstyrelsen. Foto: MAGNUS LINDGREN

Nekades byta till plåttak

Anders Persson ville byta taktäckning på sin 60-talsvilla från lertegel till ett plåttak.
Kommunen avslog dock hans bygglovsansökan med hänvisning till att huset numera ligger inom området för det utvidgade riksintresset för kulturmiljö.
– Otroligt att jag inte får lägga tegelimiterad plåt, säger Anders Persson som överklagat till länsstyrelsen.

Robertsfors · Published feb 15, 2019 at 12:15

Anders Persson har bott i sitt enbostadshus på Brännan i Robertsfors i cirka tio år. Nu till våren är det dags att renovera taket och byta taktäckningsmaterial.

– Vi lever på 2000-talet och taken har säkert utvecklats till det bättre genom åren.

Anders Persson vill byta sitt nuvarande taktäckningsmaterial i form av rött tvåkupigt lertaktegel till tegelimiterande plåt.

– Ingen människa kommer att se skillnad. Det blir lättare konstruktion, tätt och billigare att lägga upp. Det är bara fördelar.

Enligt Persson har ett 20-tal hus i samma kvarter också ett liknande plåttak.

– Även kommunens hus 40 meter bort har ju vanligt TP20 plåttak, så det är konstigt att det är omöjligt med tegelimiterad plåt.

När Anders Persson lämnade in sin bygglovsansökan till kommunen i höstas blev det dock avslag.

Kommunens allmänna utskott fastlog att Brännan numera ligger inom det utvidgade riksintresseområdet för kulturmiljö, och då krävs särskild hänsyn.

Utskottet stödde sig bland annat på ett utlåtande av länsantikvarien vid Västerbottens museum. Länsantikvarien konstaterar att tegelimiterande plåt uppfanns 1978 och är "olämpligt" att användas till kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

I kommunens avslag rekommenderades Persson att behålla det röda lertakteglet som taktäckningamaterial.

Han är upprörd över kommunens beslut.

– Det är ju helt otroligt att jag inte får lägga upp plåt.

I riksintresset för kulturmiljön ligger fokus på att bevara det tidstypiska. För Robertsfors handlar det om industrisamhällets utveckling från 1700-talet och fram till modern tid.

Anders Persson har dock svårt att förstå innebörden av riksintresset för kulturmiljö, som nu omfattar nästan hela Robertsfors tätort.

– Ett slott från 800-talet och gamla byggnader överlag förstår jag kan vara intressant att bevara. Men vad är så intressant med ett tegeltak från 60-talet?

Persson har nu överklagat kommunens avslagsbeslut till länsstyrelsen.

– Jag hoppas att de inser det löjliga i det här, så att folk kan byta från tunga tegeltak till moderna plåttak om de vill, säger han.

Statens utvidgning av riksintresset förra sommaren tog Robertsfors kommun litegrand på sängen. Några tydliga, och uppdaterade, kommunala riktlinjer för hur renoveringar får utföras i ett sånt område saknas.

– Men nu har vi inlett ett arbete för att ta fram ett eget regelverk inom det nya riksintresseområdet när det gäller vilka byggregler som ska gälla. I alla fall ska vi ha tagit fram regler om takbyten före maj, då folk vill börja renovera, säger kommunalråd Patrik Nilsson (S).

Enligt Nilsson hamnade villaägarens bygglovsansökan i "fel tid".

– När vi har nytt regelverk som underlättar för villaägarna kommer vi att föra en speciell dialog med honom.

Blir det möjligt att byta till plåttak framöver?

– Jag ska inte spekulera. Men det finns goda skäl att ta vara på ny teknik, säger Patrik Nilsson.

Oklart kring havscamping

SIKEÅ HAMN Långtidscamparna på Sikeå havscamping har sagts upp. Campingen för korttidsgäster kommer att vara öppen i sommar men många frågor återstår för den populära campingen.

Bureå störst i toppmötet

ROBERTSFORS Ålder och erfarenhet blev avgörande när Bureå bortabesegrade Robertsfors herrjuniorer i lördags. Matchen slutade 2-3 (1-1) efter hattrick från Bureås Khair Sediki och...

Bröderna Stenlund är dig hack i häl

Vebomark Även i år är det Vebomark som får försvara Lövångersområdets fotbollsära. Detta med ett stigande själförtroende och två bröder på mittfältet som ser till att...

Planerar att sälja Tullgården

RATAN Det populära turistmålet Tullgården i Ratan kan komma att säljas efter att hela tiden varit i kommunal ägo. Det väcker en viss oro hos byarådet i Ratan som hellre skulle...

Planer för Norrbottniabanans stationer i mellanbygden

ROBERTSFORS KOMMUN Ett nytt projekt gällande Norrbotniabanans noder håller på att förberedas. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för stationsläget i Robertsfors och...
Sport