Onsdag 24 april 2019

Västerbottens Mellanbygd

De nya tunnorna ser ut att dröja. Foto: ARKIV

Nytt system för avfall dröjer

Det tänkta nya systemet där avfall skulle källsorteras direkt i tunnor med fyra fack dröjer. Regeringen har beslutat att ansvaret ska ligga på producenterna.

ROBERTSFORS · Published aug 29, 2018 at 16:30

Robertsfors kommun var långt gångna i planerna att tillsammans med Umeå och kranskommunerna införa ett nytt system för avfallshantering där exempelvis glas, tidningar och förpackningar skulle sorteras direkt i speciella tunnor vid respektive hushåll.

Systemet skulle införas i och med att nuvaranfe avtal för avfallshantering löpte ut i mars 2020.

Tidigare i sommar kom däremot ett regeringsbeslut som går i samma riktning. Ingen ska i framtiden behöva åka till en återvinngsstation utan avfall ska kunna sorteras hushållsnära.

– Det ska inte vara en börda att göra sig av med sitt källsorterade material. Insamlingen ska därför göras nära hemmet. Vi vet att fler sorterar mer om det blir enklare, säger miljöminister Karolina Skog.

Beslutet innebär att ansvaret för att källsorteringen ska ske hushållsnära läggs på producenterna av förpackningar och tidningar.

Införandet av ny avfallshantering med fyrfackssystem och speciella bilar som hämtade avfallet skulle inneburit en ökad kostnad för kommunerna. Kostnaden var tänkt att läggas på den kommunala avgiften för sophämtningen. Den enskilde skulle då fått betala antingen via avfallstaxan eller via hyran.

Nu kommer kostnaden däremot att öka för producenterna. De pengarna ska tas någonstans.

– Den kostnaden kommer ju att läggas på förpackningarna istället. Den som köper förpackningen får betala kostnaden, säger Johan Hedlund på gatukontoret i Robertsfors.

Robertsfors kommuns avsikt har hela tiden varit att öka källsorteringen, helt enkelt att mer papper, glas och plast går till återvinning istället för att det ska brännas upp. Med en hushållsnära sortering ser Johan Hedlund en möjlighet till det.

– Våra mål är ju att minska antalet förpackningar som går till förbränning. Det kommer att uppfyllas med de nya kraven, säger Johan Hedlund.

Nu får fastighetsägarna istället en större möjlighet att spara pengar. Idag slängs nämlien en betydande del av det avfall som skulle kunnat återvinnas i brännbart. Det här får fastighetsägaren betala för då det brännbara avfallet vägs och en kostnad tas ut grundat på vikten.

Kommunfullmäktige i Robertsfors hade redan tidigare tagit beslutet om att införa ett nytt avflassysten från och med 2020. I och med regeringens beslut kommer nu det kommunala beslutet att rivas upp.

Systemet med bruna tunnor för sortering av matavfall kommer däremot att införas som tänkt i Robertsfors. Den planerade starten är i mars 2020.

– Vi har avtal på nuvarande system fram till dess, säger Johan Hedlund.

För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025, heter det i regeringsbeslutet.

Regeringen vill förenkla källsorteringen

Regeringen tydliggör att huvudregeln för insamlingen av returpapper och förpackningsavfall av de vanligaste materialen ska vara att dessa samlas in bostadsnära (fastighetsnära) eller kvartersnära. Detta är en stor förändring från dagens system med återvinningsstationer som huvudregel. För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025.

4

fackstunnorna dröjer i Robertsfors. Ett regeringsbeslut gör att ansvaret läggs på producenterna.

Inget ökat intresse för Lövångers föreningar

LÖVÅNGER Lövångers föreningsliv befinner sig i en kris, men trots att man signalerat om behov av hjälp, så har man inte kunnat se något ökat intresse bland folk av att delta i...

21 kommuner protesterar mot finsk kärnkraft

BURTRÄSK Varför och hur skall vi kunna stoppa kärnkraftsbygget vid Hanhikivi i Finland. Det var frågan som diskuterades när Elisabeth Holmström från nätverket ”Kärnkraftsfritt...

Verkar för fredsprojekt

ROBERTSFORS Under många år i barndomen levde hon sitt liv på flykt. Nu verkar riksdagsledamoten Abir Al-Salani, Centerns andranamn till EU-valet, för EU som fredsbygge. I förra...

Lär dig hantera ångest och oro

ROBERTSFORS Om ångest och nedstämdhet och vad man själv kan göra för att hantera problemen föreläste kuratorn Ida Wilded inyligen.