Lördag 21 september 2019

Västerbottens Mellanbygd

Nästa år kommer två ryssjor att läggas ut under reduktionsfisket av mört och braxen i Hemsjön. Foto: CALLE RISING

Oklart om siktdjup

Dryga 1,1 ton mört och braxen har fiskats upp ur Hemsjön. Syftet är att få ett klarare vatten. Siktdjupet har i perioder varit bättre men fortfarande är det oklart vilken effekt fisket haft så här långt.

ÖVERKLINTEN · Published sep 4, 2019 at 12:15

Att minska mängden karpfiskar (mört och braxen) är ofta ett bra sätt att förbättra vattenkvaliteten i övergödda sjöar.

Mängden fisk som fångades under det reduktionsfiske som bedrevs i Hemsjön tidigare i år, inte minst mängden braxen, har nog förvånat många .

I vilken omfattning vattenkvaliteten förbättrats är däremot för tidigt att säga. Siktdjupet har varit bättre, som bäst ner till två meter. Men för dryga två veckor sedan kom en dip ner till 1,25 meter.

– Det är svårt att säga vad det var. Om det var nån liten algblomning. Men mätningarna fortsätter så då får vi se vart trenden går, säger Östen Holmström, en av de som utför mätningarna.

Fosfortillskott hänger ihop med algblomningar och nyligen gjordes en fältvandring för att lokalisera fosforkällor runt Hemsjön och utröna vad man kan göra åt dem. Eventuellt kommer sedimenteringsdammar att anläggas.

– Det handlar om att fånga fosfor så att det inte ska åka ut i sjön, säger Östen Holmström.

Reduktionsfisket av mört och braxen i Hemsjön kommer att fortsätta nästa sommar. Då ska två ryssjor läggas ut i sjön.

En djupkarta över sjön har också tagits fram för att lättare kunna se var de lämpligaste ställena att placera ryssjorna finns.

– Vi kommer att lägga ryssjorna på 2,5-3 meters djup, säger Östen Holmström.

Mätningarna fortsätter så då får vi se vart trenden går

Skänker priset vidare till Futebol dá força

BYGDSILJUM I somras vann Martinsons Skogsnolias jämställdhetspris på 20 000 kronor. Pengarna kommer nu att skänkas vidare till organisationen Futebol dá força som utbildar...

Lumpargäng från 60-talet träffas ännu

LÖVÅNGER/ÅNÄSET Ett lumpargäng som gjorde sin värnplikt vid P5 Pansarregemente i Boden och muckade 1962 har sedan 80-talet fortsatt att träffa varandra och hållit gemenskapen vid...

Lyckat för besökscentret

BURTRÄSK Öppethållandet på Västerbottensost besökscenter utökades med cirka fem veckor denna sommar. Nu har domen kommit i form av färsk statistik efter säsongsavslutningen den 1...

Snart bakas nytt bröd i bagarstugan i Burträsk

BURTRÄSK Bagarstugan i Burträsk skall rustas upp. Arbetet kommer att pågå från den 4 november till den 1 mars 2020. Under denna tid är bagarstugan stängd för bakning.