Lördag 15 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

Nästa år kommer två ryssjor att läggas ut under reduktionsfisket av mört och braxen i Hemsjön. Foto: CALLE RISING

Oklart om siktdjup

Dryga 1,1 ton mört och braxen har fiskats upp ur Hemsjön. Syftet är att få ett klarare vatten. Siktdjupet har i perioder varit bättre men fortfarande är det oklart vilken effekt fisket haft så här långt.

ÖVERKLINTEN · Published sep 4, 2019 at 12:15

Att minska mängden karpfiskar (mört och braxen) är ofta ett bra sätt att förbättra vattenkvaliteten i övergödda sjöar.

Mängden fisk som fångades under det reduktionsfiske som bedrevs i Hemsjön tidigare i år, inte minst mängden braxen, har nog förvånat många .

I vilken omfattning vattenkvaliteten förbättrats är däremot för tidigt att säga. Siktdjupet har varit bättre, som bäst ner till två meter. Men för dryga två veckor sedan kom en dip ner till 1,25 meter.

– Det är svårt att säga vad det var. Om det var nån liten algblomning. Men mätningarna fortsätter så då får vi se vart trenden går, säger Östen Holmström, en av de som utför mätningarna.

Fosfortillskott hänger ihop med algblomningar och nyligen gjordes en fältvandring för att lokalisera fosforkällor runt Hemsjön och utröna vad man kan göra åt dem. Eventuellt kommer sedimenteringsdammar att anläggas.

– Det handlar om att fånga fosfor så att det inte ska åka ut i sjön, säger Östen Holmström.

Reduktionsfisket av mört och braxen i Hemsjön kommer att fortsätta nästa sommar. Då ska två ryssjor läggas ut i sjön.

En djupkarta över sjön har också tagits fram för att lättare kunna se var de lämpligaste ställena att placera ryssjorna finns.

– Vi kommer att lägga ryssjorna på 2,5-3 meters djup, säger Östen Holmström.

Mätningarna fortsätter så då får vi se vart trenden går

Starka RIK-förvärv

ROBERTSFORS Med en halverad säsong får poängen inte dröja alltför länge. Robertsfors IK har på kort tid presenterat tre nyförvärv inför den viktiga hösten. En fin försmak kom...

Knä stoppar målmaskinen

GAMLA FALMARK Therese Lundmark var 2010-talets främsta målskytt på damsidan i norra länsdelen, med ett snitt på 32 mål per säsong mellan 2015 och 2019. Men i slutet av juli kom...

Detaljplan till domstol

ULLDALSVIKEN Ett beslut om detaljplan för ett område i Ulldalsviken överklagas till mark- och miljödomstolen. En person är kritisk mot delar i detaljplanen och vill se att...
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport