Torsdag 23 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

Frågan om ett nytt ambulansgarage har rört upp känslorna i Robertsfors. Dåliga underlag tycker oppositionen med styrande Socialdemokrater pratar om förhalning av processen. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Politisk strid kring nybygge av ambulansgarage

Det blev bråk kring det tilltänkta ambulansgaraget i Robertsfors. S anklagar oppositionen för att förhala processen. Centern å sin sida skräder inte orden.
– Så där undermåliga underlag kan man inte använda, säger Erland Robertsson, C.

ROBERTSFORS · Published maj 10, 2019 at 12:16

Ambulanspersonalen i Robertsfors finns för närvarande i lokaler som inte alls fungerar av arbetsmiljöskäl. Av den anledningen var det tänkt att bygga ett garage vid hälsocentralen för att dessutom kunna utnyttja lokaler i den befintliga byggnaden som personalutrymmen.

Ärendet var tänkt att behandlas skyndsamt och en kalkyl där ett ambulansgarage skulle kosta 500 000 kronor hade tagits fram.

Men i kommunfullmäktige tog det stopp. Oppositionen fick till en återremiss då man tyckte att underlaget för investeringen var alldeles för dåligt. Socialdemokraterna i Robertsfors gick då ut på Facebook och uttryckte en djup besvikelse över att oppositionen med C,M, KD och SD vill förhala ärendet till nästa kommunfullmäktige.

Det här gör Erland Robertsson, C, rejält upprörd.

– Jag är glad att det blev en återremiss. Så där undermåliga handlingar kan man inte använda. Att man sen försöker måla ut Centerpartiet som jag vet inte vad man ska kalla det. Men vi har ju ingen annan uppfattning än någon annan i samhället än att vi ska ha en ambulans. Men att avsätta 500 000 till ett ambulansgarage? Hur tänker man? undrar Robertsson som inte tror att de pengarna räcker på långa vägar.

Garaget är planerat att byggas i anslutning till där Familjecentralen tidigare låg. Garaget skulle då uppta delar av den yta som idag utgörs av ner- och förbifart till bland annat centralkök och Dagcenter. Här ska även lastbilar kunna köra.

– När man ser på ytan, 11,5 meter långt och fem meter brett då inser man att det blir problem. Då har man tänkt att den här halva miljonen ska räcka till en ny nerfart också. Då tror man på Tomten, säger Erland Robertsson.

Socialdemokraterna hävdar att ni funnits med i hela processsen. Varför har ni inte reagerat tidigare?

– Dels är jag ju bara ersättare i kommunstyrelsen. Sen hade man faktiskt kunnat ta det här som ett extra ärende i samhällsbyggnadsutskottet. Att pressa fram ett beslut som man inte vet vad det innebär kan ju ge ett dåligt resultat, säger Erland Robertsson.

Ärendet ska nu beredas ytterligare. Nytt beslut kan tas på nästa kommunfullmäktige som är i juni.

Då tror man på Tomten

Bakgrund

Lokalen som brukas som garage och personalutrymme för ambulanspersonalen i Robertsfors är idag inte väl anpassad och personalen uttrycker BRO (ByggnadsRelaterad Ohälsa).

Då projektet med ett nytt ambulansgarage inte fanns budgeterat behövdes beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Region Västerbotten ska hyra garaget och är medvetna om att kostnader för anpassningen kommer att påverka hyran.

Återskapar sjö i Selet

LÖVÅNGER Selets byaförening har sökt och fått pengar för att återskapa sjön Selstjärnen, som gett Selets by i Lövånger dess namn. Målet är att återskapa sjön och samtidigt återfå...

Flarkenbonde ny i styrelse

Flarken John Baars, mjölkbonde i Flarken, är invald i Norrmejeriers styrelse. John Baars har tidigare erfarenhet från lantbrukssektorn i Nederländerna och flyttade för tre år...

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk då de privata bolagen ofta...