Söndag 21 juli 2019

Västerbottens Mellanbygd

Frågan om ett nytt ambulansgarage har rört upp känslorna i Robertsfors. Dåliga underlag tycker oppositionen med styrande Socialdemokrater pratar om förhalning av processen. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Politisk strid kring nybygge av ambulansgarage

Det blev bråk kring det tilltänkta ambulansgaraget i Robertsfors. S anklagar oppositionen för att förhala processen. Centern å sin sida skräder inte orden.
– Så där undermåliga underlag kan man inte använda, säger Erland Robertsson, C.

ROBERTSFORS · Published maj 10, 2019 at 12:16

Ambulanspersonalen i Robertsfors finns för närvarande i lokaler som inte alls fungerar av arbetsmiljöskäl. Av den anledningen var det tänkt att bygga ett garage vid hälsocentralen för att dessutom kunna utnyttja lokaler i den befintliga byggnaden som personalutrymmen.

Ärendet var tänkt att behandlas skyndsamt och en kalkyl där ett ambulansgarage skulle kosta 500 000 kronor hade tagits fram.

Men i kommunfullmäktige tog det stopp. Oppositionen fick till en återremiss då man tyckte att underlaget för investeringen var alldeles för dåligt. Socialdemokraterna i Robertsfors gick då ut på Facebook och uttryckte en djup besvikelse över att oppositionen med C,M, KD och SD vill förhala ärendet till nästa kommunfullmäktige.

Det här gör Erland Robertsson, C, rejält upprörd.

– Jag är glad att det blev en återremiss. Så där undermåliga handlingar kan man inte använda. Att man sen försöker måla ut Centerpartiet som jag vet inte vad man ska kalla det. Men vi har ju ingen annan uppfattning än någon annan i samhället än att vi ska ha en ambulans. Men att avsätta 500 000 till ett ambulansgarage? Hur tänker man? undrar Robertsson som inte tror att de pengarna räcker på långa vägar.

Garaget är planerat att byggas i anslutning till där Familjecentralen tidigare låg. Garaget skulle då uppta delar av den yta som idag utgörs av ner- och förbifart till bland annat centralkök och Dagcenter. Här ska även lastbilar kunna köra.

– När man ser på ytan, 11,5 meter långt och fem meter brett då inser man att det blir problem. Då har man tänkt att den här halva miljonen ska räcka till en ny nerfart också. Då tror man på Tomten, säger Erland Robertsson.

Socialdemokraterna hävdar att ni funnits med i hela processsen. Varför har ni inte reagerat tidigare?

– Dels är jag ju bara ersättare i kommunstyrelsen. Sen hade man faktiskt kunnat ta det här som ett extra ärende i samhällsbyggnadsutskottet. Att pressa fram ett beslut som man inte vet vad det innebär kan ju ge ett dåligt resultat, säger Erland Robertsson.

Ärendet ska nu beredas ytterligare. Nytt beslut kan tas på nästa kommunfullmäktige som är i juni.

Då tror man på Tomten

Bakgrund

Lokalen som brukas som garage och personalutrymme för ambulanspersonalen i Robertsfors är idag inte väl anpassad och personalen uttrycker BRO (ByggnadsRelaterad Ohälsa).

Då projektet med ett nytt ambulansgarage inte fanns budgeterat behövdes beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Region Västerbotten ska hyra garaget och är medvetna om att kostnader för anpassningen kommer att påverka hyran.

Återseendets glädje präglade lågmäld visafton

BURTRÄSK Sommarens alla olika aktiviteter i rundlogen i Komministerparken i Burträsk är sedan en tid i full gång. På torsdagar kl. 19.00 är det Trivselkvällar med med fri entré...

Straffdramat fyller 50 år

LOSSMEN Idag, den 20 juli, är det 50 år sedan Neil Armstrong tog första steget på månen. Samma dag inträffade en annan händelse, av astronomiska mått, på en fotbollsplan i...

Nya översiktsplanen klar

Robertsfors På senaste kommunfullmäktige klubbades den nya översiktsplanen för Robertsfors kommun med en vision och riktning fram till 2030. Målet är en hållbar kommun med 7500...