Fredag 16 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

Renoverar flera forsar i Rickleån

Flera forsar i Rickleån ska så långt det är möjligt återställas till sitt ursprungliga skick.
Förra veckan inleddes arbetet i Kryddgårdsforsen.

Robertsfors · Published jul 11, 2018 at 07:15

De forsar förutom Kryddgårdsforsen i Rickleån som ska renoveras i sommar, helt eller delvis, är Kvarnforsen, Siknäsforsen, Faranforsen, Tjärdalsforsen och Isakfäbodforsen. Totalt en sträcka på 3559 meter.

I Kryddgårdsforsen nedströms Robertsfors tätort håller sedan några dagar en grävmaskin på att flytta stora stenar och block ut i strömfåran.

– Den här forsen är lite speciell. Den användes inte till flottning, utan vattennivån sänktes drygt en meter under brukstiden för att frigöra åkermark, förklarar Dante Dahlgren, projektansvarig vid kommunen.

Resultatet blev också att vattenhastigheten ökade och att ädelfisk som lax, öring och harr förlorade sina ”barnkammare” vid stora stenar på forsens botten.

Sammanlagt 1360 kubikmeter sten, grus och block lyftes ur forsen. En del av detta material ligger nu i stora högar på Kryddgårdsforsens nordöstra strand.

– Vi kan inte lägga tillbaka alltihopa eftersom vi inte får höja vattennivån, konstaterar Dante Dahlgren.

Men tillräckligt mycket material ska lyftas tillbaka i forsen för att den så långt det är möjligt ska återfå sitt ursprungliga utseende, samt sin biologiska mångfald. Kryddgårdsforsen ska också breddas en aning.

– Syftet är att återskapa viloplatser bakom stenblock och lekplatser för att öka fiskens överlevnad. På så vis gör vi också Rickleån attraktivare för sportfiskare.

Grävmaskinist Krister Bergdahl, Luleå, går varsamt fram med sin maskin.

– Det gäller att försöka göra så lite åverkan som möjligt, men ändå gräva.

De övriga fem forsarna uppströms är påverkade av flottledsrensningar.

Mycket i dessa forsar ska återställas, men inte allt, enligt Dante Dahlgren.

– Vi lämnar de mest välbevarande stenkistorna och kilstensmurarna, som minnen av flottningsepoken.

Monster invaderade

ROBERTSFORS Det tecknades monster som kanske aldrig förr på biblioteket i Robertsfors under kulturlovet. Illustratören Johan Åberg var den som gav inspiration.

Komiskt med ångest under

Robertsfors I torsdagskväll på Centrumhuset utspelade sig den omtalade föreställningen ”Family Feelings”, som med sina komiska inslag fick hela publiken att fnissa men som också...