Söndag 19 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Norrbotniabanan är en av de stora frågor Robertsfors kommun har att hantera. Foto: ARKIV/VIKTOR LAGERBORG

Robertsfors vs Länsstyrelsen

Länsstyrelsens regelverk har satt en del käppar i hjulet i den utvecklingsfas Robertsfors kommun befinner sig i. Ett möte i förra veckan mellan parterna renderade däremot i större samförstånd.

ROBERTSFORS · Published okt 14, 2019 at 07:15

Planer på nya villaområden, Norrbotniabanans dragning, byggandet av fler bostäder. Det är inga små ärenden Robertsfors kommun har att hantera.

Situationen att hantera så stora planprocesser är ovan för kommunen.

– Vi ska ju komma ihåg att vi diskuterar Norrbotniabanan och nya villaområden. Och nya villaområden har vi inte diskuterat sedan 1980-talet, säger kommunalrådet Patrik Nilsson, S.

Flera gånger har processer fördröjts då Länsstyrelsen haft synpunkter. Kommunen hade därför kallat till möte för att öka förståelsen mellan parterna.

Patrik Nilsson lyfte under det dagslånga mötet fram den lilla kommunens dilemma.

– Det var jag noga med att förmedla att när de kommer med sina yttranden då ska vi tolka det de säger och då blir det svart eller vitt. Vi har ingen stor planavdelning som kan tolka det här, säger han.

Ett exempel är där Länsstyrelsens regelverk inneburit förseningar är den arkeologiska kartering som ska göras i området på Prästberget där kommunen planerar ett bostadsområde.

– Vi förstår ju deras sympunkter och alla de saker de måste förhålla sig till som arkeologiska utgrävningar men vi fick också förståelse för att det finns utvecklingsmöjligheter för hur man skriver. Det här kan ni tänka på istället för att ni ska, säger Patrik Nilsson.

Länsstyrelsen tog kommunens bryderier på allvar då man till dagen kom med såväl regionrådet Lars Lustig som ett antal tjänstemän.

Mötet uppfattades också positivt från kommunens sida. Båda parter insåg att de hade saker de behövde lära sig. Länsstyrelsen fick också en större förståelse för kommunens ovana att hantera så stora planprocesser som man nu har.

En större tydlighet, mer förarbete och förbättrad kommunikation från båda sidor var också något man tog med sig från mötet.

– Att vi måste beskriva vissa saker som vi från kommunen kanske tagit för givet. Sen hoppas vi att vi lärt oss hur viktigt det är att man hör av sig till varandra så att man inte behöver möta varandra skriftligen, säger kommunchefen Karin Ahnqvist.

Även oppositionsrådet Lars Tängdén, C, var positiv till mötet.

– Jag tycker att det var positivt, framförallt att vi fick berätta hur vi tänker, hur vi jobbar och den lilla organisation vi har. Bara att man får träffa varandra är bra. Jag tror inte att det kommer att bli svårare att jobba framöver, säger han.

Vi har ingen stor planavdelning som kan tolka det här

50 000 kronor i 7-milapotten

ROBERTSFORS 50 000 kronor finns i potten när den 50:e upplagan av skidloppet 7-mila mellan Vindeln och Robertsfors åks denna vinter söndag 16 februari.

Superlokal bredbandsleverantör

GUMBODA Flera tjänsteleverantörer har nu börjat leverera internet i Robertsfors stadsnät. En av dem är riktigt lokal och finns i Gumboda.

Elpriset styr vattenkraften

LÄNET Elpriset har fått en allt större betydelse för när vattenkraftsbolagen väljer att producera elström. När inte priset är tillräckligt högt väljer allt fler att spilla ut...

Stor oro inför besparingar

ROBERTSFORS Funktionshindrade ser ut att drabbas hårt när sociala sektorn i Robertsfors ska spara pengar. I måndags träffades oroliga anhöriga och personal för att diskutera...

Badgruppen gör juluppehåll.

ROBERTSFORS Nyligen var det avslutning på den badgrupp som drivs av RTP-föreningen I Robertsfors. Denna grupp har hållit på sedan 1965, så nästa år firar de 55 år. Trots att det var dåligt...