Söndag 18 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

Samverkan inget nytt i Robertsfors

Socialdemokraterna som förlorade sin egna majoritet i kommunfullmäktige har gjort upp med Vänsterpartiet om en samverkan. Men det här är inget nytt. Partierna har samverkat förr.

ROBERTSFORS KOMMUN · Published nov 1, 2018 at 07:40

Den politiska arenan förändrades något i Robertsfors efter valet. Nu har Socialdemokraterna kommit överens med Vänsterpartiet om samarbete.

– Vi har egentligen jobbat på samma sätt tidigare. Vänsterpartiet bjuds in till våra möten och vi har kommit fram till att vi ska ta fram en gemensam budget och investeringsbudget. Sen har ju de vissa viktiga frågor som de vill driva. Men det är egentligen så här vi har jobbat i åtta år med Vänsterpartiet, säger kommunalrådet Patrik Nilsson, (S).

I kommunstyrelsen behåller Socialdemokraterna däremot sin egna majoritet med 7 av de 13 platserna. Centerpartiet fick 5 platser i kommunstyrelsen. Enligt vedertagen praxis lottas den sista platsen i kommunstyrelsen mellan oppositionspartierna. Lottningen om den sista platsen skulle ske mellan Sverigedemokraterna, Centern, Moderaterna och KD men genom en valteknisk samverkan mellan C, M och KD hölls SD utanför.

– Vi är inte riktigt klara med förhandlingaran men så mycket är klart att Moderaterna får den sista ordinarie platsen, säger Lars Tängdén, (C).

Den politiska organisationen har också gjorts om med två nya utskott: Arbetsutskottet och Tillväxtutskottet med fem platser vardera.

Då platserna till utskotten bara är valbara från kommunstyrelsens ledamöter eller ersättare har antalet ersättningsplatser i KS utökats till 19.

Ersättarna i KS har full insyn och yttranderätt. Däremot inte rösträtt. Men det gör att de mindre partierna nu på ett helt annat sätt får insyn i de politiska frågorna på ett tidigare stadium jämfört med innan.

– Absolut. Plus att de får full insyn i arbetsutskottet, säger Patrik Nilsson.

Kommunfullmäktige i november blir första fullmäktige med den nya mandatfördelningen.

Så mycket är klart att Moderaterna får den sista platsen

Två nya utskott

  • De två nya utskotten i Roberysfors kommun förändrar den politiska ordningen. Arbetsutskottet kommer nu att ta hand om frågor som bereds direkt av kommunchefen. Allmänna utskottet som tidigare även berett såna ärenden blir nu ett rent utskott på samhällsbyggnadssidan.
  • Tillväxtutskottet ska bland annat ha hand om frågor som rör arbetsmarknad, kultur, fritid och flyktingfrågor.
  • Sociala- och barn och utbildningsutskottet blir kvar som tidigare.

Renbergs enda lag i norr

MELLANBYGDEN Futsal är en växande sport, men i mellanbygdsområdet har seniorlagen minskat. I norra området representeras mellanbygden endast av Renbergsvattnet, som att döma av...