Onsdag 20 januari 2021

Västerbottens Mellanbygd

Sikeåkorsning ska bli planskild

Planen var först att inte åtgärda korsningen i Sikeå när E4 byggs om. Men tillbud och olyckor genom åren gör att Trafikverket i all hast ändrat sig. Nu ska korsningen bli planskild.

SIKEÅ · Published jul 16, 2020 at 11:15

Ett flertal olyckor, bland annat kollisioner som orsakats av korsande trafik över E4, men även rapporter från väghållare som rapporterat tillbud med skadade vägmärken fick Trafikverket att tänka om när det gäller Sikeåkorsningen.

– Det har sagts hela tiden att vi skulle inte göra nåt. Men vi fick in synpunkter bland annat från de som jobbar med drift och underhåll, säger Gunilla Björklund, projektledare på Trafikverket.

Nu planeras det för en ombyggnad till planfri korsning till en kostnad beräknad mellan 80 och 120 miljoner kronor.

Projektet ligger i en ny vägplan kallad Trafikplats Sikeå. Processen är i ett mycket tidigt skede men det har hållits ett första samråd genom utskick med berörda i området.

Trafikverket har två alternativ till ombyggnad. Båda innefattar en planfri korsning där vägen mellan Robertsfors och Sikeå hamn går antingen under eller över E4.

Båda alternativen innefattar rondeller och relatvivt långa på/avfarter till E4. Jordbruksmark, Johansson maskins fastighet, busshållplatsen och Logen Tövalite berörs i projektet.

– Tövalite är en synpunkt som kommit in och där har vi tagit med att den ska kunna vara kvar i nån form men den kanske inte kan stå där den är idag. Eftersom vi är så tidiga så har vi inte beslutat utifrån de synpunkter som kommit. Det vi vet är att korsningen blir planskild, säger Gunilla Björklund.

Förhoppningen är att byggnationen ska kunna göras i samband med den övriga ombyggnaden av E4, helt enkelt för att slippa ruiva upp det man en gång byggt. Sträckan Sikeå-Gumboda är den aktuella. Där är vägplanen överklagad men Trafikverket räknar ändå med att kunna börja bygga som planerat nästa år.

Trafikplats Sikeå beräknas då kunna börja byggas år 2022 eller 2023.

Projektet till Gumboda blir omfattande då det även ska byggas en ny rastplats vid Granberget och en faunabro efter samma sträcka.

Bara ombyggnationen av E4 till mötesfri väg på sträckan beräknas ta två år.

– Men nu blir det hela 2023 och halva 2024 på grund av rastplatsen och faunabron, säger Gunilla Björklund.

Just faunabroar kommer att bli ett vanligt inslag i Robertsfors kommun i framtiden. En faunabro ska nämligen byggas vid Djäkneboda i samband med den ombyggnationen. Två stycken är också inplanerade på sträckan Gumboda – Grimsmark.

– Vi kommer att bygga ganska många såna här i Norr- och Västerbotten.

Kostnaden för Trafikplats Sikeå beror på utforming men Gunilla Björklund räknar med att det finns finansiering.

– Ja. Det bedömer vi att det gör. Ökar budgeten väldigt mycket jkan det bli skjutet på det men håller det sig kring 100 miljoner ska det gå. Men det gick fort med beslutet, säger hon.

Tövalite är en synpunkt som kommit in och där har vi tagit med att den ska kunna vara kvar i nån form.

Fler nyheter från Robertsfors och mellanbygden

Eric på Näsets öde i en ny bok

ROBERTSFORS Han medverkade i tre krig, skottskadades men överlevde och pensionerades från det militära med Kaptens grad. Historien om Eric Ahlqvist som bosatte sig på en gård i...
Mellanbygden rekommenderar

Irritation vid återvinning

BURTRÄSK Under december drog utbildningen för ÅVC-kort i gång i Burträsk. Efter helgerna var det flera som tänkte testa konceptet i praktiken, men de fick vände hem irriterade,...

En fjäderlätt cupsatsning

DJÄKNEBODA Coronapandemin gör det fortfarande svårt för idrotten, men nu kommer ett initiativ som kan lysa upp vårvintern 2021. En gles badmintoncup kommer avgöras i Djäkneboda...

7-mila skjuts fram en månad

ROBERTSFORS/VINDELN 7-milas arrangörer valt att skjuta fram den klassiska tävlingen – som var planerat till 21 februari – till den 21 mars.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport