Söndag 19 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Skolan har nolltolerans mot kränkningar, säger Hilda Vidmark, chef för Elevhälsan i Robertsfors. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Skolan löste problemen med en riktad resurs

Under vårterminen 2019 anmäles drygt tre gånger så många anmälningar om kränkande behandling vid skolorna i Robertsfors som under vårterminen 2018.
– Statistiken visar att skolan följde skollagen till punkt och pricka och tog tag i problemen direkt, säger Hilda Vidmark, chef för Elevhälsan i Robertsfors kommun.

Robertsfors · Published nov 4, 2019 at 07:00

I artikeln här intill redovisar Mellanbygden sammanställningen över inkomna ärenden om kränkande behandling, som redovisats i barn- och utbildningsutskottet.

Bland annat sticker Tundalsskolan årskurs 4–6 och skolan i Bygdeå ut med flest antal inkomna ärenden.

– Det handlade om klasser där man hade en jobbig psykosocial arbetsmiljö, säger Hilda Vidmark, chef för Elevhälsan.

För att råda bot på sakernas tillstånd fick klasserna tillgång till en tillfällig riktad resurs i form av en kurator som gick in och samverkade med föräldrar och skolan under en termin och kunde den vägen åtärda problemen.

– Statistiken kan man tolka som att skolan följer Skolverkets rutiner och skollagen till punkt och pricka och har nolltolerans när det gäller kränkningar, oavsett vad det handlar om, säger Hilda Vidmark.

– Vi uppmärksammar och agerar tydligare idag än vad man kanske gjorde tidigare.

50 000 kronor i 7-milapotten

ROBERTSFORS 50 000 kronor finns i potten när den 50:e upplagan av skidloppet 7-mila mellan Vindeln och Robertsfors åks denna vinter söndag 16 februari.

Superlokal bredbandsleverantör

GUMBODA Flera tjänsteleverantörer har nu börjat leverera internet i Robertsfors stadsnät. En av dem är riktigt lokal och finns i Gumboda.

Elpriset styr vattenkraften

LÄNET Elpriset har fått en allt större betydelse för när vattenkraftsbolagen väljer att producera elström. När inte priset är tillräckligt högt väljer allt fler att spilla ut...

Stor oro inför besparingar

ROBERTSFORS Funktionshindrade ser ut att drabbas hårt när sociala sektorn i Robertsfors ska spara pengar. I måndags träffades oroliga anhöriga och personal för att diskutera...

Badgruppen gör juluppehåll.

ROBERTSFORS Nyligen var det avslutning på den badgrupp som drivs av RTP-föreningen I Robertsfors. Denna grupp har hållit på sedan 1965, så nästa år firar de 55 år. Trots att det var dåligt...