Lördag 18 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Skyddsombud i Robertsfors vill att tidsinställda motorvärmare ska bytas ut för de är trötta på att sätta sig i kalla bilar, menar de. Foto: ARKIV

Skyddsombud anmäler hemtjänsten

Ett flertal skyddsombud på hemtjänsten i Robertsfors menar att medarbetarna tvingas sätta sig i kalla bilar. Ombuden vill att alla motorvärmare med timers ska bytas ut och uppger att bristerna har påtalats tidigare. Nu är problemet anmält till Arbetsmiljöverket.

ROBERTSFORS · Published dec 5, 2019 at 17:00

Enligt ett skyddsombud har problemet påtalats flera gånger för arbetsgivaren som är hemtjänsten och enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket, vilket skyddsombuden i detta fall har gjort.

I anmälan till Arbetsmiljöverket skriver ett skyddsombud:

”Dagligen får vi sätta oss i kalla bilar för att vi omöjligt kan veta när bilen behöver användas nästa gång. Vi bedriver en verksamhet med 50+ medarbetare som dagligen, dygnet runt, året om, använder bilarna.”

Evy Andersson, äldre- och handikappomsorgschef i Robertsfors kommun kommenterar:

– Vi känner till det här och i Robertsfors skaffade vi för ett år sedan sex stycken leasingbilar, fyra av dem har dieselvärmare. I hela vår verksamhet krävs det en planering och det gäller även våra leasingbilar, så vi tycker att man borde kunna planera så att de två övriga bilarna också kan vara varma, säger Evy och fortsätter:

– Jag tycker att vi som arbetsgivare har tillgodosett det här så långt vi kan utifrån hur det har sett ut tidigare. Vi tillgodosåg våra medarbetare med dieselvärmare och nu ställer man krav på vi ska byta till andra motorvärmare. Men det är ju så att i hela kommunen håller man på att byta ut till tidsinställda och mer miljövänliga motorvärmare

50 000 kronor i 7-milapotten

ROBERTSFORS 50 000 kronor finns i potten när den 50:e upplagan av skidloppet 7-mila mellan Vindeln och Robertsfors åks denna vinter söndag 16 februari.

Superlokal bredbandsleverantör

GUMBODA Flera tjänsteleverantörer har nu börjat leverera internet i Robertsfors stadsnät. En av dem är riktigt lokal och finns i Gumboda.

Ökad risk för svaga isar

MELLANBYGDEN Den senaste tidens blidväder har inneburit att de flesta sjöar och vattendrag kan vara farliga att ge sig ut på. – Särskilt på vattendragen är isförhållanden förrädiska i år. Jag...

Stor oro inför besparingar

ROBERTSFORS Funktionshindrade ser ut att drabbas hårt när sociala sektorn i Robertsfors ska spara pengar. I måndags träffades oroliga anhöriga och personal för att diskutera...

Badgruppen gör juluppehåll.

ROBERTSFORS Nyligen var det avslutning på den badgrupp som drivs av RTP-föreningen I Robertsfors. Denna grupp har hållit på sedan 1965, så nästa år firar de 55 år. Trots att det var dåligt...