Fredag 16 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

Den nya förskolan med sju avdelningar ska ligga i anslutning till Jenningsskolan i Robertsfors. Om drygt en vecka är sista dag att lämna anbud för byggentreprenörerna. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Snart anbudsöppning för nya 7-avdelningsförskolan

Den 10 september är sista dag för att lämna anbud på byggandet av den nya förskolan i Robertsfors. Att få lokala byggentreprenörer verkar däremot svårare.

ROBERTSFORS · Published aug 30, 2018 at 12:00

Förskolan med sju avdelningar ska ersätta förskolorna Lillberget och Skogsgläntan som idag finns i Robertsfors. Processen inför bygget har varit utdragen, inte minst för att det planerade bygget precis visade sig ligga inom Norrbotniabanans då planerade korridor.

Men nu är alltså anbudsförfarandet igång. En hel del byggfírmor har hämtat underlag för upphandlingen. Men trots att kommunen försökt hjälpa till och lyssna vad kan kan göra för att underlätta för lokala entreprenörer är intresset svagt.

– Det är ju ett stort bygge. Jag tror att de lokala entreprenörerna är små och att de är rädda för att lägga ett anbud i 40-50 miljonersklassen. Har de räknat fel på några procent så har de inte musklerna att klara det. Sen ska de ju ha ansvaret för projektledningen också, säger Johan Hedlund på samhällsbyggnadskontoret i Robertsforts.

Johan Hedlund tror på en byggstart i slutet på november månad. Enligt kravet i upphandlingen skulle då den nya förskolan stå klar i början på 2020.

Vad som kommer att hända med lokalerna i förskolorna Lillberget och Skogsgläntan när verksamheterna flyttar in i de nya lokalerna är däremot för tidigt att säga enligt kommunchefen, Karin Ahnqvist.

– Vi tittar ju alltid på de lokaler vi har och de behov som finns men vi ska samtidigt inte ha kvar lokaler som inte används, säger hon.

Rivining, försäljning, eller att annan verksamhet flyttar in i lokalerna är de alternativ som finns men i dagsläget finns inga beslut på vad som ska hända.

Jag tror att de lokala entreprenörerna är små och att de är rädda för att lägga ett anbud i 40-50 miljonersklassen.

Monster invaderade

ROBERTSFORS Det tecknades monster som kanske aldrig förr på biblioteket i Robertsfors under kulturlovet. Illustratören Johan Åberg var den som gav inspiration.

Komiskt med ångest under

Robertsfors I torsdagskväll på Centrumhuset utspelade sig den omtalade föreställningen ”Family Feelings”, som med sina komiska inslag fick hela publiken att fnissa men som också...