Onsdag 23 januari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Den nya förskolan med sju avdelningar ska ligga i anslutning till Jenningsskolan i Robertsfors. Om drygt en vecka är sista dag att lämna anbud för byggentreprenörerna. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Snart anbudsöppning för nya 7-avdelningsförskolan

Den 10 september är sista dag för att lämna anbud på byggandet av den nya förskolan i Robertsfors. Att få lokala byggentreprenörer verkar däremot svårare.

ROBERTSFORS · Published aug 30, 2018 at 12:00

Förskolan med sju avdelningar ska ersätta förskolorna Lillberget och Skogsgläntan som idag finns i Robertsfors. Processen inför bygget har varit utdragen, inte minst för att det planerade bygget precis visade sig ligga inom Norrbotniabanans då planerade korridor.

Men nu är alltså anbudsförfarandet igång. En hel del byggfírmor har hämtat underlag för upphandlingen. Men trots att kommunen försökt hjälpa till och lyssna vad kan kan göra för att underlätta för lokala entreprenörer är intresset svagt.

– Det är ju ett stort bygge. Jag tror att de lokala entreprenörerna är små och att de är rädda för att lägga ett anbud i 40-50 miljonersklassen. Har de räknat fel på några procent så har de inte musklerna att klara det. Sen ska de ju ha ansvaret för projektledningen också, säger Johan Hedlund på samhällsbyggnadskontoret i Robertsforts.

Johan Hedlund tror på en byggstart i slutet på november månad. Enligt kravet i upphandlingen skulle då den nya förskolan stå klar i början på 2020.

Vad som kommer att hända med lokalerna i förskolorna Lillberget och Skogsgläntan när verksamheterna flyttar in i de nya lokalerna är däremot för tidigt att säga enligt kommunchefen, Karin Ahnqvist.

– Vi tittar ju alltid på de lokaler vi har och de behov som finns men vi ska samtidigt inte ha kvar lokaler som inte används, säger hon.

Rivining, försäljning, eller att annan verksamhet flyttar in i lokalerna är de alternativ som finns men i dagsläget finns inga beslut på vad som ska hända.

Jag tror att de lokala entreprenörerna är små och att de är rädda för att lägga ett anbud i 40-50 miljonersklassen.

Fick anslag för att laga taket på Sockenmuseum

LÖVÅNGER Sockenmuseets tak kommer att renoveras då det läcker in vatten. Hembygdsföreningen sökte pengar från Stiftelsen Gustav den VI:s fond för svensk kultur i höstas. Och nu...

Därför röstade Lindahl nej till Löfven

GUMBODAHAMN En enda av centens riksdagsledamöter gick emot partilinjen när Stefan Löfven, (S) röstades fram som statsminister. Helena Lindahl, Gumbodahamn, röstade nej.

"Stäm staten inom ett år"

LÄNET Staten ska betala 18 miljoner kronor till skogsägare i länet, enligt mark- och miljödomstolen. Magnus Norberg, LRF-Konsult och markägarnas juridiska ombud, uppmanar fler...