Tisdag 19 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Det ser ljust ut för solceller för närvarande, tycker Marcel Berkelder. Foto: ARKIV/VIKTOR LAGERBORG

Sommarvädret bra för solceller

Mellanbygden ligger fortfarande långt ned på Solcellstoppen men för de som trots det har solceller har den ovanligt soliga sommaren varit ett lyft.
– Det blir en väsentlig skillnad, säger Marcel Berkelder, energirådgivare för Robertsfors kommun.

MELLANBYGDEN · Published jul 30, 2018 at 07:15

Det är kanske inte så oväntat att mer sol innebär mer solenergi och ökningen kan vara rätt markant, tror Marcel Berkelder:

– Jag har ingen statistik men det känns så. Det kan säkert handla om 20, 25, 30 procent mer än en vanlig sommar, kanske ännu mer.

Med solceller finns inte heller risken att solenergin ”slösas bort”.

– Solceller har ju fördelen att de är anslutna till elnätet så överskottet går dit istället för att gå till spillo till skillnad från om du använder solfångare, förklarar han.

Vädret kan dessutom innebära en ökning av intresset för solenergi även bland de som inte har det i dagsläget.

– Ja, det tror jag absolut. Intresset för solceller och solenergi brukar vara väldigt lågt på vintern när det är mörkt och kallt och jag är övertygad om att det blir ännu större en vanligt en sådan här sommar, säger Marcel Berkelder och lägger till:

– Enligt de installatörer som jag har pratat med så efterfrågan på solceller ganska så stor och det blir en del köbildning.

Men Solcellstoppen – som varje år rankar Sveriges kommuner efter antalet anläggningar och effekt per invånare – visar att länets kommuner fortfarande ligger långt efter majoriteten.

Även om såväl Robertsfors som Skellefteå tar ett litet steg uppåt.

– Det kan bero på att det inte finns så många installatörer här. I Västerbotten och Norrbotten är solenergin fortfarande väldigt ung och det syns nog i statistiken, säger han och fortsätter:

– Här är det nog bara en tredjedel eller fjärdedel så många anläggningar som landet i stort.

Om mellanbygden och övriga Norrland ska komma ikapp vad gäller solenergi tror Marcel Berkelder att det inte bara är en fråga om antal installatörer utan också upplysning av allmänheten.

– Det är förstås en tidsfråga men sen lever också fortfarande missuppfattningen om att det inte är värt det med solenergi i Norrland.

Solcellstoppen i mellanbygden

Solcellstoppen baseras på siffror från SCB över antalet solcellsanläggningar och installerad solcellseffekt per kommun. Vissa kommuner i SCBs statistik har sekretessbelagts. För dessa kommuner har Svensk Solenergi kompletterat underlaget med uppgifter från elcertifikatsystemet.

Förra årets placering på Solcellstoppen anges inom parantes.

Umeå: 245 (227)

Robertsfors: 255 (265)

Skellefteå: 269 (271)

Källa: Fossilfritt Sverige