Lördag 29 februari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Ros-Marie Elfridsson, lärare och specialpedagog och Hilda Vidmark, rektor på Lärcentrum är nöjda över den bredd av utbildningar Lärcentrum kan erbjuda. Däremot har inte namnet satt sig hos kommunmedborgarna. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Stor bredd på Lärcentrum

Många har nog uppfattningen att Lärcentrum i Robertsfors ”bara” är SFI och utbildning för nyanlända. Men Lärcentrum har hela den kommunala vuxenutbildningen med ett mycket brett utbildningsprogram samtidigt som man även ansvarar för SFI.

ROBERTSFORS · Published sep 12, 2019 at 11:15

Vid Mellanbygdens besök har precis ett branschråd avslutats. I rådet ingår en grupp företagare som erbjuder praktikplatser för den industriutbildning som Lärcentrum drog igång i våras.

– Den utbildningen är utformad i samråd med de lokala industriföretagen, säger Hilda Vidmark, rektor för Lärcentrum.

Industriutbildningen är ett exempel på åtgärder som görs i kommunen för att åtgärda bristen på utbildad arbetskraft. En annan är den barnskötarutbildning som startats med hjälp av stöd från omställningsfonden. Utbildningen riktar sig till personer som idag har någon form av anställning i kommunen men saknar formell kompetens.

En tredje utbildning är den vårdutbildning som bedrivs i två klasser. En på helfart, en på 50 procent. På Lärcentrum har man sett värdet av att kombinera svenskaundervisning för nyanlända med andra utbildningar för att på sä sätt få dem snabbare ut på arbetsmarknaden.

– Alla de som kombinerar svenska med vårdutbildning jobbade i sommar som vikarier inom vården och de har varit väldigt uppskattade, säger Hilda Vidmark.

Lärcentrum fick sitt namn då verksamheten flyttade från Jenningsskolan för några år sedan i och med att kommunens gymnasieutbildnig lades ner. Lågstadiet flyttade då in på Jenningsskolan och den kommunala vuxenutbildningen inklusive SFI fick lågstadiets före detta lokaler på Tundalsskolan. Och fick just namnet Lärcentrum.

– Jag tror att Lärcentrum inte har blivit ett namn som satt sig i kommunmedborgarna så vi jobbar lite med det, säger Hilda Vidmark.

Om man som vuxen vill studera så är en väg att ta kontakt med Lärcentrum och Studie och yrkesvägledaren. Olika möjligheter till finansiering via CSN finns och Lärcentrum kan om behovet finns förmedla olika yrkesutbildningar.

Lärcentrum har tre ord som man tycker beskriver verksamheten och det tänk som finns.: Morot, motor och mötesplats.

– Vi vill försöka vara både morötter, att visa på olika möjligheter som finns, en motor som stimulerar tillväxt både när det gäller kompetensförsörjning men även hos den enskilda människan. Och så brukar vi säga att vi vill vara en mötesplats, säer Hilda Vidmark.

Jag tror att Lärcentrum inte har blivit ett namn som satt sig i kommunmedborgarna

Lärcentrum Robertsfors

Har cirka 150-200 elever inskrivna. Handhar både den kommunala vuxenutbildningen och SFI samt sköter och förmedlar olika typer av yrkesutbildningar.

Här planeras framtidens Robertsfors

Robertsfors Robertsfors har seglat upp som en attraktiv bostadsort. Bostadsbyggande planeras i Bygdeå, Ånäset och tätorten. Nortvolts etablering i Skellefteå, breddningen av E4...

Brinner för att fylla ödehus

MJÖDTJÄRNLIDEN Liza Gryning hittade paradiset när hon för tre år sedan flyttade från södra Sverige till Mjödtjärnliden utanför Bygdsiljum. Svårigheten att hitta någonstans att bo...