Fredag 17 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Skolan i Robertsfors hade sammanlagt 74 anmälningar om kränkande behandling att hantera under vårterminen 2019, betydligt fler än under motsvarande period 2018. Flest anmälningar var kopplade till årskurs 4-6 vid Tundalsskolan och Bygdeå skola. Problemet löstes genom en riktad resurs som samverkade med föräldrar och skolpersonal. Foto: PETER KÄRR

Tog tag i kränkningarna

Under vårterminen 2019 inkom totalt 74 anmälningar om kränkande behandling vid skolorna i Robertsfors kommun att jämföra med 24 ärenden under motsvarande period 2018. Flest antal anmälningar berörde årskurs 4–6 vid Tundalsskolan och skolan i Bygdeå.

Robertsfors · Published nov 4, 2019 at 07:10

Det framgår av en sammanställning som kommunen gjort i enlighet med rutinen för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolans område.

Frågan diskuterades vid barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 16 september.

– Visst kom det reaktioner och frågor från ledamöterna, säger Carin Elofsson, barn- och utbildningschef och fortsätter.

– Vi jobbar stenhårt med de här frågorna i alla led inom skolan, jätteviktigt, säger hon.

Anmälningarna om kränkande behandling speglar hela spektret från tillmälen och fysiska knuffar.

– Man kan säga att det här går i cykler, lugnt en tid och så händer det något.

– Vi är noga med att informera skolan om att man ska anmäla allt som upplevs som kränkande. Vi följer skolinspektionens rutiner och arbetar i lagens anda, säger hon.

– Statistiken för vårterminen baseras på att det var stökigt under en period, säger hon och syftar då på årskurs 4–6 på Tundalsskolan som hade flest antal anmälningar, närmare 50 stycken, varav strax under 30 är avslutade.

–  Förra året hade vi en återkommande konflikt i en klass, det är det som avspeglas i statistiken, förklarar Anna-Maria Nilsson, rektor för årskurs 4–6 vid Tundalsskolan.

– Vi engagerade hela föräldragruppen, anställde en elevcoach och diskuterade igenom problemet.

– Det tycker jag visar att vi tar tag i och uppmärksammar incidenter på skolan, säger hon och fortsätter.

– Det är viktigt att det råder en god arbetsmiljö på skolan och i klassrummet, säger hon.

Bygdeå skola är jämte Tundalsskolan årskurs 4–6 den skola som redovisar flest anmälningar.

– Siffrorna avspeglar att vi har blivit alertare på att anmäla alla former av kränkande behandling, vi lämnar inget åt slumpen, vi går alltid vidare med informationen från lärarna till mig och vidare till skolchefen, säger rektor Anders Heldebro.

– Jag hade varit orolig om antalet anmälningar hade varit noll, säger Anna-Lena Göttfert, rektor, årskurs 7–9, Tundalsskolan som redovisar få anmälningar, cirka fem stycken, varav tre är avslutade.

– Vi har utvärderingar med elevrådet och föräldraråd, alla skolbarn ska känna sig trygga och sedda.

– Normer och värderingar ingår i alla skolämnen, säger hon.

Skolinspektionens senaste inspektion 2018 visade att skolan har en god studiemiljö för lärare och elever, enligt Anna-Lena Göttfert.

Grundsärskola, förskola och Nyby redovisar få anmälningar, medan Djäkneboda, Åkullsjön, Jenningsskolan och Lärcentrum har inga anmälningar om kränkande behandling.

Vi jobbar stenhårt med de här frågorna i alla led inom skolan.

Superlokal bredbandsleverantör

GUMBODA Flera tjänsteleverantörer har nu börjat leverera internet i Robertsfors stadsnät. En av dem är riktigt lokal och finns i Gumboda.

Stor oro inför besparingar

ROBERTSFORS Funktionshindrade ser ut att drabbas hårt när sociala sektorn i Robertsfors ska spara pengar. I måndags träffades oroliga anhöriga och personal för att diskutera...

Ökad risk för svaga isar

MELLANBYGDEN Den senaste tidens blidväder har inneburit att de flesta sjöar och vattendrag kan vara farliga att ge sig ut på. – Särskilt på vattendragen är isförhållanden förrädiska i år. Jag...

Badgruppen gör juluppehåll.

ROBERTSFORS Nyligen var det avslutning på den badgrupp som drivs av RTP-föreningen I Robertsfors. Denna grupp har hållit på sedan 1965, så nästa år firar de 55 år. Trots att det var dåligt...

Kommunchef går vidare

ROBERTSFORS Karin Ahnqvist, kommunchef i Robertsfors har sagt upp sin tjänst. Orsaken är att hon går vidare till annat jobb inom den privata sektorn.