Torsdag 23 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

Maj-Lis Pettersson och Chatarina Melin var två av deltagarna på nätverket Klimat Robertsfors när man frågade ut kommunalrådet Patrik Nilsson. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Utfrågning på klimatmöte

Det nybildade nätverket Klimat Robertsfors bjöd i förra veckan in kommunalrådet Patrik Nilsson för att ställa frågor kring kommunens arbete gällande klimatet. Frågorna var många.

ROBERTSFORS · Published maj 13, 2019 at 12:15

Patrik Nilsson började berätta om kommunens arbete mot vision 2030 där fyra övergripande mål lyfts ut som viktiga att arbeta mot. Elisabet Holmström, Klimat Robertsfors, saknade ett tydligt arbete gällande klimatet. Den frågan är akut, menar hon.

– Ni lyfter inte in klimatet på något sätt utan det bakas in i hållbarheten. Frågan är om det inte är dags. Vi är i ett annat läge nu, sade Elisabet Holmström.

– Det kan man helt klart fundera kring. Om man ska ha med det ordet i nåt av de fyra målen, säger Patrik Nilsson.

I det medborgarförslag som nätverket lämnat in till kommunen fanns frågan om ett medlemskap i Klimatkommuner. Den frågan jobbas det med.

– En personlig reflektion är att ska man vara medlem så ska det ge något och då måste man ha personer som åker på det. Hittills är vi nte bra på det och då blir det bara en medlemsavgift som man betalar. Men det tittas på i utredningen, sade Patrik Nilsson.

Köttfrågan kom upp och med den frågan om en köttfri dag. Då kommunen är en stor jordbrukskommun har en köttfri dag inte varit aktuell. Den inköpta maten ska däremot vara närproducerad och innefatta de fyra nordligaste länen, plus Österbotten i Finland.

– Österbotten har mycket grönsaksodling, säger Patrik Nilsson.

Diskussioner har förts med lokala matproducenter Men de är för små för att kunna leverera.

När det gäller resepolicy ska kommunens anställda i första hand åka kollektivt till möten som kräver resor. Digitala lösningar ska nyttjas om möjligt. Kommunens tjänstebilar leasas och ska vara elhybrider eller miljödiesel.

Laddstolpar, kommunens byggande och om Patrik Nilsson flyger till möten i Stockholm (Ja) var andra frågor som kom upp.

Elisabet Holmström avslutade mötet med att lyfta fram det positiva i att medborgarförslaget är under beredning.

Kommande möte skulle oppositionsrådet Lars Tängdén (C), bjudas in.

Ni lyfter inte in klimatet på något sätt utan det bakas in i hållbarheten

Nätverket Klimat Robertsfors

  • Bildades i december 2018
  • Träffas en gång per månad och arbetar med klimatfrågor
  • Lämnade i mars ett medborgarförslag till Robertsfors kommun där man förslog att kommunen ansöker om medlemskap i föreningen ”Klimatkommunerna” och att man seriöst och grundligt utreder möjligheten att upprätta en koldioxidbudget för kommunen.

Återskapar sjö i Selet

LÖVÅNGER Selets byaförening har sökt och fått pengar för att återskapa sjön Selstjärnen, som gett Selets by i Lövånger dess namn. Målet är att återskapa sjön och samtidigt återfå...

Flarkenbonde ny i styrelse

Flarken John Baars, mjölkbonde i Flarken, är invald i Norrmejeriers styrelse. John Baars har tidigare erfarenhet från lantbrukssektorn i Nederländerna och flyttade för tre år...

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk då de privata bolagen ofta...