Måndag 25 mars 2019

Västerbottens Mellanbygd

Från vänster Sven-Olof Lindgren, Birgitta Gustafsson, Vivianne Lundström, Kristina Björk. Längst till höger står Maj-Britt Granström. Foto: ANN-CHARLOTT NORDLUND

Årsmöte med Robertsfors PRO

ROBERTSFORS · Published feb 18, 2019 at 15:15

Robertsfors PRO har hållit sitt årsmöte. Det blev nästan inga tomma stolar, fast det var dukat för 120 i lokalen. Mötet inleddes av parentation över de medlemmar som avlidit under året.

Ordförande Kristina Björk läste upp namnen, och äskade en stunds tystnad. Därefter följde en dikt som lästes av Ebba Hammarbäck. Och sånggruppen sjöng psalmen ”En ton från himlen”.

Sedan följde val av presidium, till ordförande valdes Börje Olofsson och till sekreterare Ann-Charlott Nordlund.

Redovisningen av verksamheten och ekonomin gick snabbt. Inga frågor ställdes på detta. Föreningen har en god ekonomi. De följande valen gällde styrelsen och övriga funktionärer. Valberedningen hade gjort ett gott arbete, det blev nyval och en föryngring på åtta av dessa poster.

Men det blev även många omval. Ordförande Kristina Björk hade tackat ja till omval, och med en förflyttning i styrelsen blev Birgitta Uhlander – Pettersson nu kassör. Och en ny ersättare valdes in, det blev Håkan Eriksson.

Ordförande Kristina fick ordet och tackade för förtroendet hon nu fått. Det året som gått har varit jobbigt, men roligt. Det har varit ett år fyllt med aktiviteter som föreningen har ordnat, och trevligt har det varit. Hon tackade för all hjälp hon fått, och riktade ett tack till alla som jobbar och verkar i föreningen. Utan er, ingen förening. 

Sekreteraren gick igenom de aktiviteter som agendan inrymde. Sedan hade hon gjort en fundering runt alla orter med mansnamn i Sverige. Inspirerad av en spalt i en tidning. 
Får Robertsfors heta Robertsfors i framtiden?

En fråga som årsmötet beslutade att gå vidare med var. När nu många länsbor skickas till de olika lasaretten i länet. Varför går inte till exempel e-fyrans bussar förbi lasarettet i Skellefteå? Eller om man blir skickad till Lycksele? Där är det också långt från busstationen till lasarettet? Frågan är väckt och skall föras vidare.

Till sist avtackades fyra medlemmar som inte tackat ja till omval. Först ut blev Sven-Olof Lindgren som verkar som kassör i 13 år. Birgitta Gustafsson har haft olika uppdrag men de flesta åren som uthyrare. Vivian Lundström har varit i kaffekommittén sedan 2009. Sist avtackades Maj-Britt Granström som varit I kaffekommittén, har varit inköpare, haft hand om fester med mera. De fick blommor och även PRO:s Förtjänsttecken. 

Årsmötet avslutades med dragning av lotteriet. Och alla mötesdeltagare hade fått en bingobricka gratis vid entrén, så det spelades en bricka med kaffepaket som vinster.
När mötet var avslutat, sjöngs en sång ”Nu går sista visan” unisont.

Regnbågspremiär blir av även 2019 i Kvarnedan

Snacket Kalvträsk Fiskevårdsområde höll årsmöte i februari och liksom på Örnvingens årsmöte var ”omval” ett välanvänt ord när styrelsefunktionerna skulle fyllas. Föreningen kunde se...

Årsmöte för SPF Lövånger

Snacket SPF Seniorerna i Lövånger har haft sitt årsmöte på Församlingshemmet i Lövånger. Ett 30-tal pensionärer från SPF var närvarande. Vid de sedvanliga årsmötesförhandlingarna omvaldes...

Årsmöte med festmåltid

Snacket SPF Seniorerna Robertsfors har haft årsmöte i Centrumhuset, Robertsfors.  Ordförande Lennart Brändström kunde hälsa 107 medlemmar välkomna. Parentation hölls av komminister Urban...

SPF Seniorer hade årsmöte i Ånäset

Snacket SPF Seniorerna Nysätra hade årsmöte den 26 februari på EFS Gården i Ånäset. Ordfförande Bernt Lundström hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt varmt välkommen till de...

Årsmöte med Robertsfors HjärtLung förening

Snacket Torsdag den 14 februari hade passande nog, föreningen HjärtLung Robertsfors sitt årsmöte.  Det var alla hjärtans dag, så passande för denna förening.  Ett 20-tal medlemmar hade...

Omval var vanligt på sportklubbens årsmöte

Snacket Sportklubben Örnvingen höll i början av februari årsmöte efter ett väl avklarat 85-årsjubileum under 2018. På grund av jubiléet hade det hållits sju styrelsemöten under året. Det...