Måndag 25 mars 2019

Västerbottens Mellanbygd

Fotografen Peder Öberg visade upp bilder. Foto: PRIVAT

Årsmöte PRO Bygdeå

BYGDEÅ · Published mar 8, 2019 at 07:15

Ordförande Louise Arvidsson hälsade knappt 50 personer välkomna till PRO Bygdeås årsmöte den 26 februari. Mötet började med parentation över tre avlidna medlemmar.

Rolf Isberg valdes till ordförande för mötet. Det bjöds inte på några överraskningar förutom att årets överskott var ovanligt stort. Inga nya personer valdes in i styrelsen. Övriga funktionärer fortsätter också ett eller två år till. Platserna som reseledare och studieorganisatör är tills vidare vakanta.

Louise Arvidsson informerade om årets kommande aktiviteter. Holger Söderström informerade om Bostadstillägg och uppmanade alla att ansöka om man inte redan gjort det. Han tog också upp Kommunala Pensionärs Rådet(KPR) och efterlyste ämnen att ta upp på kommande möten med kommunen.

Efter årsmötet serverades kaffe och semla och därefter tog fotografen Peder Öberg över och började med att presentera sig själv. Hans foton hade rubriken ”Kustlandskap” och innehöll mer än 100 bilder från Bjuröklubb i norr till Ratan i söder. Man kunde inte undgå att se vilken skicklig fotograf han är. Med en fotografs blick hade han fångat flera olika formationer som naturen själv hade skapat.

Många foton av kustens steniga landskap fick vi se liksom växter, skog, stigar och några byggnader. Han betonade ljusets betydelse och visade en serie bilder från Ratans södra hamninlopp sedda under olika tider och under skiftande ljusförhållanden. Han fick varma applåder för sin visning och tack för att han med kort varsel kunde ställa upp. Lotteridragning avslutade som vanligt mötet.

Regnbågspremiär blir av även 2019 i Kvarnedan

Snacket Kalvträsk Fiskevårdsområde höll årsmöte i februari och liksom på Örnvingens årsmöte var ”omval” ett välanvänt ord när styrelsefunktionerna skulle fyllas. Föreningen kunde se...

Årsmöte för SPF Lövånger

Snacket SPF Seniorerna i Lövånger har haft sitt årsmöte på Församlingshemmet i Lövånger. Ett 30-tal pensionärer från SPF var närvarande. Vid de sedvanliga årsmötesförhandlingarna omvaldes...

Årsmöte med festmåltid

Snacket SPF Seniorerna Robertsfors har haft årsmöte i Centrumhuset, Robertsfors.  Ordförande Lennart Brändström kunde hälsa 107 medlemmar välkomna. Parentation hölls av komminister Urban...

SPF Seniorer hade årsmöte i Ånäset

Snacket SPF Seniorerna Nysätra hade årsmöte den 26 februari på EFS Gården i Ånäset. Ordfförande Bernt Lundström hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt varmt välkommen till de...

Årsmöte med Robertsfors HjärtLung förening

Snacket Torsdag den 14 februari hade passande nog, föreningen HjärtLung Robertsfors sitt årsmöte.  Det var alla hjärtans dag, så passande för denna förening.  Ett 20-tal medlemmar hade...

Omval var vanligt på sportklubbens årsmöte

Snacket Sportklubben Örnvingen höll i början av februari årsmöte efter ett väl avklarat 85-årsjubileum under 2018. På grund av jubiléet hade det hållits sju styrelsemöten under året. Det...