Lördag 19 juni 2021

Västerbottens Mellanbygd

Ordförande Kerstin Pettersson. Foto: ANN-CHARLOTT NORDLUND

Årsmöte Robertsfors HjärtLung

ROBERTSFORS · Published mar 17, 2021 at 07:15

Robertsfors HjärtLung förening har hållit sitt årsmöte, och det blev gjort via telefonen. Och det var 14 medlemmar som kopplat in sig för att vara med på mötet. Ordförande Kerstin Pettersson hälsade välkommen och hon öppnade även mötet. Hon blev även vald att leda årsmötet och vald till mötets sekreterare blev Ann-Charlott Nordlund.

Valberedningen med Sven-Erik Lundström som sammankallande hade gjort ett gott arbete.
De flesta som tillfrågades stannade kvar på sina poster. Men två av ersättarna i styrelsen, valde att stiga av. Det var Ingmar Nygren och Stig Arvidsson som varit med sedan föreningen bildades.

Den nuvarande styrelsen ser sådan ut. Till ordförande omvaldes Kerstin Pettersson. Likaså omvaldes sekreteraren Ann-Charlott Nordlund. Och dessa ledamöter är valda för ett år till kassören Kaj Cämpe, Ann-Sofi Englund, Bo Siegwan. De två nyvalda ersättarna är Gun-Britt Forssén och Margareta Nordgren.

Det har varit ett lugnt år 2020, på grund av pandemin. Och det är planerat inför 2021 med föreläsning och medlemsträffar och styrelsemöten, men hur mycket eller vad som kan genomföras vet ingen. Mötet gick lugnt och var snabbt avklarat. Endast muntliga avtackningar kunde genomföras.

HjärtLung telefonårsmöte

Snacket Länsföreningen HjärtLung Västerbotten hade i slutet av mars sitt årsmöte via telefon på grund av rådande pandemi. Styrelsen och alla ombud totalt ca 50 personer fick ringa till...

Diplom till Lövångergården

Snacket Lövångers Centerkvinnor uppvaktade Emelie och Celina Ahlback på internationella Kvinnodagen. De har restaurang i Lövångergården. Deras verksamhet går just nu på sparlåga i dessa...

Bureå fäbodar – vem vet mer?

Snacket Jag söker information om Bureå fäbodar. Vet du något om de stugor som fanns där, vilka som brukade dem? All information är av intresse. 070-3877347

Kyrkoherdeinstallation i Lövånger

Snacket Tom Randgard, ny kyrkoherde i Burträsk-Lövångers pastorat, predikade i egenskap av kyrkoherde första gången på Fastlagssöndagen i Lövångers kyrka. I sin predikan över dagens text...

Årsmöte Robertsfors HjärtLung

Snacket Robertsfors HjärtLung förening har hållit sitt årsmöte, och det blev gjort via telefonen. Och det var 14 medlemmar som kopplat in sig för att vara med på mötet. Ordförande Kerstin...

Så mycket snyggt

Snacket Jag har nött hål på knänapå mina älsklings-jeansNu är de toppmodernaDet kolaste som finns! När jag går ut och vandrari sommarsol igenkan alla som jag möterBeundra mina knän!
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport