Onsdag 20 mars 2019

Västerbottens Mellanbygd

Inspirationsdag på EFS i Bureå

Bureå · Published okt 29, 2018 at 16:15

Regelbunden verksamhet ger trygghet och kontinuitet. De flesta kristna aktiviteter
präglas av detta. Men alltid finns det något vi kan bli bättre på!

Nyligen hölls en inspirationsdag på EFS i Bureå då vi peppades att nå lite längre utanför de invanda ramarna. Inspiratör var utvecklingskonsulent Leif Holm från Umeå.

Hans uppgift är att i Västerbotten besöka de olika EFS-föreningarna och uppmuntra
till nya initiativ. Hälften av sin tid ger han åt en prästtjänst i Umeå.

Huvudpoängen i hans budskap var att vi aldrig får glömma att Jesus är vår förebild, han tog sig an de utstötta, ensamma och de mest behövande, honom ska vi likna!

Dessutom ville Leif understryka värdet av varandras gemenskap, ingen ensam är stark, vi behöver varandra och varandras uppmuntran. Varför inte en välkomande kopp kaffe när man kommer till kyrkan?, sa Leif.

Efter dagens seminarium intogs en god middag varpå en kvällsgudstjänst följde.
Leif Holm avrundade dagen med filmklipp från studiematerialet Alpha, ett kursmaterial som är välkänt över stora delar av kristenheten, en grundkurs i kristen tro.

För sången svarade Ernst Berglund, Bodan. Pianist och mötesledare var Christin Östlund.

Regnbågspremiär blir av även 2019 i Kvarnedan

Snacket Kalvträsk Fiskevårdsområde höll årsmöte i februari och liksom på Örnvingens årsmöte var ”omval” ett välanvänt ord när styrelsefunktionerna skulle fyllas. Föreningen kunde se...

Årsmöte för SPF Lövånger

Snacket SPF Seniorerna i Lövånger har haft sitt årsmöte på Församlingshemmet i Lövånger. Ett 30-tal pensionärer från SPF var närvarande. Vid de sedvanliga årsmötesförhandlingarna omvaldes...

Årsmöte med festmåltid

Snacket SPF Seniorerna Robertsfors har haft årsmöte i Centrumhuset, Robertsfors.  Ordförande Lennart Brändström kunde hälsa 107 medlemmar välkomna. Parentation hölls av komminister Urban...

SPF Seniorer hade årsmöte i Ånäset

Snacket SPF Seniorerna Nysätra hade årsmöte den 26 februari på EFS Gården i Ånäset. Ordfförande Bernt Lundström hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt varmt välkommen till de...

Årsmöte med Robertsfors HjärtLung förening

Snacket Torsdag den 14 februari hade passande nog, föreningen HjärtLung Robertsfors sitt årsmöte.  Det var alla hjärtans dag, så passande för denna förening.  Ett 20-tal medlemmar hade...

Omval var vanligt på sportklubbens årsmöte

Snacket Sportklubben Örnvingen höll i början av februari årsmöte efter ett väl avklarat 85-årsjubileum under 2018. På grund av jubiléet hade det hållits sju styrelsemöten under året. Det...