Söndag 18 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

Inspirationsdag på EFS i Bureå

Bureå · Published okt 29, 2018 at 16:15

Regelbunden verksamhet ger trygghet och kontinuitet. De flesta kristna aktiviteter
präglas av detta. Men alltid finns det något vi kan bli bättre på!

Nyligen hölls en inspirationsdag på EFS i Bureå då vi peppades att nå lite längre utanför de invanda ramarna. Inspiratör var utvecklingskonsulent Leif Holm från Umeå.

Hans uppgift är att i Västerbotten besöka de olika EFS-föreningarna och uppmuntra
till nya initiativ. Hälften av sin tid ger han åt en prästtjänst i Umeå.

Huvudpoängen i hans budskap var att vi aldrig får glömma att Jesus är vår förebild, han tog sig an de utstötta, ensamma och de mest behövande, honom ska vi likna!

Dessutom ville Leif understryka värdet av varandras gemenskap, ingen ensam är stark, vi behöver varandra och varandras uppmuntran. Varför inte en välkomande kopp kaffe när man kommer till kyrkan?, sa Leif.

Efter dagens seminarium intogs en god middag varpå en kvällsgudstjänst följde.
Leif Holm avrundade dagen med filmklipp från studiematerialet Alpha, ett kursmaterial som är välkänt över stora delar av kristenheten, en grundkurs i kristen tro.

För sången svarade Ernst Berglund, Bodan. Pianist och mötesledare var Christin Östlund.

Information om prostata

Snacket Sjutton modiga damer hade trotsat höstmörkret och kommit till mötet med husmodersföreningen. Kvällens gäst, Torbjörn Lindberg, berättade först om problemet med prostata som...

Lärorik scouthelg i Lövånger

Snacket Sista helgen i September samlades 40 scouter och ledare samt 13 Gillescouter till en kurshelg i Lövånger.  Mastodonten är en gammal tradition i scoutsammanhang som legat i...

Byggplaner presenterades

Snacket Nyligen hade Robertsfors PRO månadsmöte. Trevligt att så många kommit till mötet. Det var dukat för 112, och inte många stolar var tomma. Ordförande Kristina Björk öppnade mötet...

Härlig musik till "surisarna"

Snacket PRO Nysätra har haft sin start för hösten. Lars Wallgren hälsade gäster och musikanter välkomna.   Det var Tommy Olsson och Melker Eriksson som förgyllde festen med härlig sång...