Måndag 25 maj 2020

Västerbottens Mellanbygd

Lövångerbygdens utveckling har haft årsmöte Foto: PRIVAT

Lövångerbygdens utveckling hade årsmöte

LÖVÅNGER · Published maj 8, 2019 at 12:15

Den 9 april hölls årsmötet i församlingshemmet. Tjugofyra företrädare för olika ideella föreningar deltog. Ordförande Annica Nilsson hälsade alla välkomna och Jan-Erik Pettersson valdes till mötesordförande.  

Mötet utsåg två nya ledamöter till styrelsen nämligen Maud Andersson och Anette Jansson. Anette blir också ny ordförande efter Annica som undanbett sig omval, men kvarstår som ledamot. Tohr Nilsson och Johnny Karlsson, som båda också undanbett sig omval, avtackades.

Förutom de vanliga årsmötesfrågorna betonades vikten av att ytterligare förstärka samarbetet mellan bygdens föreningar och samordning av de många aktiviteter som föreningarna anordnar. Mötesdeltagarna uppmanades vidare att aktivt delta i arbetet med att rädda gatubelysningarna i byarna.

Den hotande nedsläckningen av ett stort antal lyspunkter äventyrar såväl säkerhet på drabbade vägsträckor som trivsel och trygghetskänslor. Slutligen diskuterades behovet och önskemålet av en informationstavla placerad på en välbesökt och centralt placerad plats.  

Som vanligt skötte Jan-Erik Pettersson mötesförhandlingarna mycket bra och mötet avslutades med fika och fortsatta diskussioner bl.a. om framtiden för bygden.

Välbesökt årsmöte i Lövånger

Snacket Lövångers trädgårdssällskap höll sitt årsmöte den nionde mars. Mötet inleddes av Tatiana Henriksson från Kåge som delade med sig av sina erfarenheter av trädgårdsodling på en...

Öppen kyrka i Lövånger

Snacket Lövångers kyrka, en av stiftets äldsta kyrkobyggnader, stod öppen för bön och meditation i lördags. I den mer än 500 år gamla kyrkan har förvisso människor samlats otaliga gånger...

Trivselfest med Robertsfors PRO

Snacket Vilken kväll det blev i lördags i Robertsfors. PRO-föreningen hade inbjudit till trivselfest med mat och dans och det blev en trevlig kväll. Restaurang Patronen hade gjort maten...

Sångare på EFS i Bureå

Snacket När man säger Frälsningsarmén reagerar de flesta igenkännande och dessutom med en positiv attityd. Det är ett begrepp som de flesta av oss förknippar med förtroende och stabilitet...