Söndag 28 februari 2021

Västerbottens Mellanbygd

Peter Bergman verksamhetschef vid Hälsocentralen informerade om Västerbottens regions vision 2030. Foto: Bernt Holmqvist

Medlemsmöte PRO Bureå

BUREÅ · Published nov 4, 2020 at 09:15

PRO Bureå anordnade den 13 oktober ett medlemsmöte enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar. Mötet delades upp i två pass med 37 medlemmar på första passet och 28 medlemmar andra passet. Medlemmarna höll avstånd och visade stor försiktighet.

Ordförande Roger Olofsson hälsade välkommen och informerade om att styrelsen beslutat att verksamhetsplanen för 2021 blir densamma som 2020, då vi inte kunnat ha något höstmöte. Medlemsavgiften blir också oförändrad för 2021.

Kjell Falkman och Sven-Olof Andersson från hembygdsföreningen i Bureå informerade om att en bok om Bureå planeras i studiecirkelform. Boken ska innehålla information från istid- nutid. Bilder och negativ  och dokument som medlemmarna innehar om Bureå efterlystes, dessa ska i så fall scannas, datum för scanning sätts upp på Träffpunktens anslagstavla.

Roger Olofsson drog vinnare av motionslotteriet. Medlemmarna bjöds på smörgås/muffins till kaffet. Erik Holmgren underhöll med sång och musik.

Peter Bergman, verksamhetschef vid Hälsocentralen informerade om Västerbottens regions vision 2030. Tre perspektiv belystes: Bästa möjliga förutsättningar för att leva ett liv i god hälsa, ta ansvar för sin egen hälsa, stöd för god hälsa via vård och omsorg på rätt sätt, rätt plats och i rätt tid.

Bureå HC har gott samarbete med kommunens hemsjukvård och har  regelbundna samordningsmöten. Västerbotten är uppdelat i tre basenheter där Bureå tillhör basenhet syd där Bureå, Lövånger, Burträsk och Anderstorp ingår.

Bergman informerade också om influensavaccinationen som börjar i november.

De som tillhör riskgrupp och har inbokat besök på vårdcentralen kommer att vaccineras vid besöket. Drop in börjar 10 och 12 november mellan klockan 13.30-16-30 för alla som är 65 år och uppåt. För övriga 17 och 19 november mellan klockan 13.30 – 16.30. Vaccinationen är gratis för alla från 65 och uppåt. Lunginflammationsvaccinet kan inte tas samtidigt utan då får man boka tid. Enligt lag så har alla rätt till en fast vårdkontakt om man ber om det.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Så mycket snyggt

Snacket Jag har nött hål på knänapå mina älsklings-jeansNu är de toppmodernaDet kolaste som finns! När jag går ut och vandrari sommarsol igenkan alla som jag möterBeundra mina knän!

Min läxa på skrivarkursen

Snacket Nog minns vi sagan om Hans och Greta.Hur gick det sedan? ”Det får du Metafundera på tills vi möts igendå vill vi höra fortsättningen!” ”Tur i oturn för häxa-skrälletför barnen...

Vem vet mer om stugan?

Snacket Någon som känner till mer om denna stuga som ligger just utanför Ånäset? Olga Burström kallade den alltid Lundhem. Olga och Karl Burström köpte den 1937 och drev ett litet...

Friluftsdag PRO Bureå

Snacket Ett trettiotal medlemmar trotsade det dåliga vädret och kom till PRO:s anordnade friluftsdag i Hembygdsparken. Medlemmarna fick först gå en frågerunda i samhället. Frågorna...

Medlemsmöte PRO Bureå

Snacket PRO Bureå anordnade den 13 oktober ett medlemsmöte enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar. Mötet delades upp i två pass med 37 medlemmar på första passet och 28 medlemmar andra...
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport