Tisdag 19 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Mattias Huss, till höger, ledde gudstjänsten och Stefan Normark spelade till den mångfald av psalmer som önskades. Foto: BERNT WIKSTRÖM

Önskepsalmer i Bjuröklubb

Bjuröklubb · Published jul 29, 2018 at 15:15

Gudstjänst med önskepsalmer framgick av programmet för gudstjänsten i Bjuröklubbs kapell den 8:e söndagen efter Trefaldighet.

Och intresset för att sjunga önskepsalmer var mycket påtagligt. Frågan är om det har sjungits så många psalmer vid någon samling tidigare i det gamla fiskekapellet som det gjorde denna söndag?

Inga-Lill Persson hälsade alla välkomna till kapellet denna söndag och därefter påbjöd prästen Mattias  Huss  alla  besökare  att komma  med förslag på  önskepsalmer.  Oftast två psalmer i taget. 

Intresset att föreslå önskepsalmer var påfallande stort, många av de psalmer som föreslogs och sjöngs denna sommarsöndag i kapellet hade nära anknytning till sommaren, marken och naturen. Men även ”evergreens” bland psalmer som   O, store Gud och Oändlig av nåd kom upp på önskelistan.

Mattias Huss höll en kort predikan över söndagens tema ” Andlig klarsyn” och Stefan Normark, kyrkomusiker som tjänstgjort bland annat Lövånger, Bureå och Skellefteå, stod för det musikaliska inslaget till de önskepsalmer som sjöngs.

Årsmöte med Robertsfors PRO

Snacket Robertsfors PRO har hållit sitt årsmöte. Det blev nästan inga tomma stolar, fast det var dukat för 120 i lokalen. Mötet inleddes av parentation över de medlemmar som avlidit under...

Årsmöte för Centern i Lövånger

Snacket Centerpartiet och Centerkvinnorna i Lövånger har genomfört sitt årsmöte på Församlingshemmet. Håkan Andersson informerade om sammanslagningen av tidigare Region Västerbotten och...

PRO Bureå Medlemsmöte

Snacket Bureå PRO hade medlemsmöte den 22 januari. Ordförande Roger Olofsson informerade oss om PRO mervärde (Googla) där man får se vilka förmåner och erbjudanden vi som PRO:are kan ta...

Släktforskardag i Robertsfors

Snacket Robertsfors bibliotek hade 19:e januari tillsammans med Bygdeå-Nysätra Släktforskarförening anordnat årets släktforskardag, som innehöll gamla foton, hjälp att scanna, visning av...

Missionsgudstjänst i Bureå

Snacket Sedan flera år har EFS som riksorganisation en verksamhet under för- kortningen BIAL (barn i alla länder) i syfte att nå ut till barn i alla länder. Ett utarbetat söndags-...