Tisdag 11 december 2018

Västerbottens Mellanbygd

Mattias Huss, till höger, ledde gudstjänsten och Stefan Normark spelade till den mångfald av psalmer som önskades. Foto: BERNT WIKSTRÖM

Önskepsalmer i Bjuröklubb

Bjuröklubb · Published jul 29, 2018 at 15:15

Gudstjänst med önskepsalmer framgick av programmet för gudstjänsten i Bjuröklubbs kapell den 8:e söndagen efter Trefaldighet.

Och intresset för att sjunga önskepsalmer var mycket påtagligt. Frågan är om det har sjungits så många psalmer vid någon samling tidigare i det gamla fiskekapellet som det gjorde denna söndag?

Inga-Lill Persson hälsade alla välkomna till kapellet denna söndag och därefter påbjöd prästen Mattias  Huss  alla  besökare  att komma  med förslag på  önskepsalmer.  Oftast två psalmer i taget. 

Intresset att föreslå önskepsalmer var påfallande stort, många av de psalmer som föreslogs och sjöngs denna sommarsöndag i kapellet hade nära anknytning till sommaren, marken och naturen. Men även ”evergreens” bland psalmer som   O, store Gud och Oändlig av nåd kom upp på önskelistan.

Mattias Huss höll en kort predikan över söndagens tema ” Andlig klarsyn” och Stefan Normark, kyrkomusiker som tjänstgjort bland annat Lövånger, Bureå och Skellefteå, stod för det musikaliska inslaget till de önskepsalmer som sjöngs.

Medlemsavgiften oförändrad

Snacket Nyligen hade Robertsfors PRO-förening sitt månadsmöte. Som vanligt kom det mycket folk, några stolar stod dock tomma, det var nog någon som missat att mötet var en torsdag. I...

Mellanbygdens stövargille har haft gilleskamp

Snacket På söndagen den 28 oktober, samlades hundägare och domare i Gunsmaks byastuga, för att genomföra 2018 års gilleskamp. Sex hundar kom till start, efter lottning åkte vi ut till...

Blandat smått och gott med Gun och Anders

Snacket En lördagskväll í slutet av oktober hade Norums bygdegård ett bejublat besök av Gun Rehnman och Anders Östman. Detta radarmusikpar var i sitt esse, trots att båda var förkylda....

Information om prostata

Snacket Sjutton modiga damer hade trotsat höstmörkret och kommit till mötet med husmodersföreningen. Kvällens gäst, Torbjörn Lindberg, berättade först om problemet med prostata som...

Lärorik scouthelg i Lövånger

Snacket Sista helgen i September samlades 40 scouter och ledare samt 13 Gillescouter till en kurshelg i Lövånger.  Mastodonten är en gammal tradition i scoutsammanhang som legat i...