Onsdag 17 oktober 2018

Västerbottens Mellanbygd

Mattias Huss, till höger, ledde gudstjänsten och Stefan Normark spelade till den mångfald av psalmer som önskades. Foto: BERNT WIKSTRÖM

Önskepsalmer i Bjuröklubb

Bjuröklubb · Published jul 29, 2018 at 15:15

Gudstjänst med önskepsalmer framgick av programmet för gudstjänsten i Bjuröklubbs kapell den 8:e söndagen efter Trefaldighet.

Och intresset för att sjunga önskepsalmer var mycket påtagligt. Frågan är om det har sjungits så många psalmer vid någon samling tidigare i det gamla fiskekapellet som det gjorde denna söndag?

Inga-Lill Persson hälsade alla välkomna till kapellet denna söndag och därefter påbjöd prästen Mattias  Huss  alla  besökare  att komma  med förslag på  önskepsalmer.  Oftast två psalmer i taget. 

Intresset att föreslå önskepsalmer var påfallande stort, många av de psalmer som föreslogs och sjöngs denna sommarsöndag i kapellet hade nära anknytning till sommaren, marken och naturen. Men även ”evergreens” bland psalmer som   O, store Gud och Oändlig av nåd kom upp på önskelistan.

Mattias Huss höll en kort predikan över söndagens tema ” Andlig klarsyn” och Stefan Normark, kyrkomusiker som tjänstgjort bland annat Lövånger, Bureå och Skellefteå, stod för det musikaliska inslaget till de önskepsalmer som sjöngs.

Information om prostata

Snacket Sjutton modiga damer hade trotsat höstmörkret och kommit till mötet med husmodersföreningen. Kvällens gäst, Torbjörn Lindberg, berättade först om problemet med prostata som...

Lärorik scouthelg i Lövånger

Snacket Sista helgen i September samlades 40 scouter och ledare samt 13 Gillescouter till en kurshelg i Lövånger.  Mastodonten är en gammal tradition i scoutsammanhang som legat i...

Byggplaner presenterades

Snacket Nyligen hade Robertsfors PRO månadsmöte. Trevligt att så många kommit till mötet. Det var dukat för 112, och inte många stolar var tomma. Ordförande Kristina Björk öppnade mötet...

Härlig musik till "surisarna"

Snacket PRO Nysätra har haft sin start för hösten. Lars Wallgren hälsade gäster och musikanter välkomna.   Det var Tommy Olsson och Melker Eriksson som förgyllde festen med härlig sång...

Intressant om hjärtat

Snacket SPF Nysätra har haft sin höstfest på bygdegården i Granån. Ett 55 tal hade hörsammat inbjudan och kommit till den trevliga festen. Efter det att ordförande Bernt Lundström hälsat...