Torsdag 25 april 2019

Västerbottens Mellanbygd

Rune och Aina Larsson avtackades med blommor. Foto: LARS WALLGREN

PRO Nysätra har hållit Årsmöte

ÅNÄSET · Published apr 11, 2019 at 07:15

PRO Nysätra har hållit sitt årsmöte på Stensborg med, som traditionen kräver, kaffe och semlor.

Lars hälsade alla välkomna och Aina höll parentation över de medlemmar som lämnat oss under året. Efter att ha hedrat dessa med en tyst minut så öppnades mötet.

Förhandlingarna leddes av distriktsordförande Sam Wenngren. 

Eftersom Aina Larsson hade frånsagt sig omval så valde mötet Birgitta Strid som sekreterare för två år, Lars Wallgren valdes som studieorganisatör i ett år. Till revisorer valdes Rune och Börje Olovsson för ännu ett år. Rune Larsson hade avsagt sig vidare uppgift i kaffegruppen och ersattes av Clas Bäckström.Övriga val görs först 2020.

Under verksamhetsåret 2018, hade föreningen utökats med fyra nya medlemmar, vilka har hälsats välkomna genom telefonsamtal.

Våra jubilarer uppvaktades och Aina och Rune avtackades med var sin blombukett. En liten uppskatting visades också till de som arbetat ideellt under året.

Efter avslutade förhandlingar blev det kaffe och semlor. 

Sam informerade lite omkring PRO:s egen folkhögskola ”Gysinge”, bl.a. att man sökt medlemskap i STF, (Svenska turistföreningen) för att nå fler grupper som kan besöka skolan.

Lars informerade slutligen om ”Prisjakten”, PRO:s egen prisundersökning, den enda prisundersökningen i världen som utförs av konsumenter. Han nämnde de frågor som ska tas upp vid kommande KPR-möte och läste upp verksamhetsplaneringen.

Ett stort tack till Sam, som än en gång tagit sig från Norsjö för att besöka oss. PRO:s egna skraplotter fanns till försäljning och även en lotteriring. Dragningen förrättades som sista punkt. 

Och, för att travestera Mark Twain ”Ryktet om föreningens död är betydligt överdrivet”

Internationella kvinnodagen

Snacket Lövångerbygdens Centerkvinnor har i flera år uppmärksammat en driftig kvinna. I år uppvaktades GullBritt Berggren i Vallen med blommor och diplom. GullBritt är en känd frisör i...

MHF hade årsmöte

Snacket MHF i Lövånger hade sitt årsmöte den gånga veckan med ett 10-talet närvarande. Årsmötet leddes av Margareta Nyström från distriktet. Under året har inte någon större verksamhet...

Våravslutning i Ostvik byagård

Snacket Våravslutning för den tradionella träffana i Ostvik byagård och det ägde rum i tisdags den 2 April. Lokalen var fylld till brädden. Folk kom från inte bara från bygden utan även...

Envis butik snart jubilar

Snacket Det var 14 personer som kände sig kallade när Kalvträsk Handel bjöd in till årsmöte kvällen den 17 mars. Butiken bytte ägare ett par gånger på 90-talet, men blev år 2000 en...

Modevisning i Bygdeå

Snacket Bygdeås pensionärsföreningar hade tillsammans ordnat modevisning på Bygdegården den 8:e april. Vår- och sommarkläder visades med hjälp av mannekänger från båda föreningarna....

Medlemsmöte Bureå PRO

Snacket PRO Bureå hade tisdagen den 26 mars medlemsmöte. Cirka 130 medlemmar hade mött upp, och det stora dragplåstret var kommunfullmäktiges ordförande Lorents Burman. Ordförande Roger...